WORKPLACE Oo

Oo setter standarden for miljøvennlige kontorbygg

Workplace Oo er et bærekraftig kontorbygg med svært kostnadseffektive løsninger – gOode nyheter for både miljøet og økonomien. Dette bidrar til lavere energiforbruk og et behagelig inneklima som sørger for økt produktivitet og trivsel blant de ansatte. Og med et av landets største kollektivknutepunkter samt et omfattende sykkel- og gangveinett i umiddelbar nærhet, ligger alt til rette for miljøvennlig pendling til og fra jobb. 

Bærekraftige løsninger er alltid inkludert med Skanskas leiekontrakter. For oss er det viktig å utvikle bygninger som imøtekommer leietakerens behov samtidig som at mulighetene for fremtidens generasjoner ikke skal begrenses. I produksjonen av kontorbygg legger vi mye vekt på å unngå bruk av kjemikalier som er skadelig for mennesker og miljøet. I tillegg er vi opptatt av å bruke så mye gjenbrukte eller resirkulerte materialer som mulig, og vi bruker ikke mere materialer enn det vi må. Vi etterspør dessuten alltid dokumentasjon på innholdsstoffer og hva slags energi som er benyttet av energi og kjemikalier i produksjonsprosessen.  

Skanska har som mål å sertifisere alle nye bygg og at disse byggene skal oppnå gode karakterer i henhold til Energimerkeordningen BREEAM-NOR. For å få til dette er det viktig at byggene våre har en sterk miljøprofil, som blant annet sikres gjennom bærekraftige tiltak på områdene energi, inneklima, vann, materialer, avfall, transport og sikkerhet. Alt dette er ivaretatt under produksjonen av Workplace Oo, som får energiklasse A og som skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent.

Skanska og bærekraft