WORKPLACE Oo

Fleksible løsninger for kreative bedrifter

Workplace Oo prosjekteres til å bli et moderne kontorbygg med gjennomprøvde teknologiske løsninger. Bl.a. skal Skanskas patenterte klimakonsept Deep Green Cooling, som er et av de mest innovative kjøle-konseptene på markedet, implementeres i Workplace Oo. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova for bruk av innovativ teknologi. I 2014 ble Skanska tildelt «Stora Inneklimapriset» i Sverige for denne klimaløsningen, og det er nå første gang at konseptet skal benyttes i et norsk bygg. 

Stabile temperaturer i fjell og store kjølebafler er den store hemmeligheten bak DGC. Systemet utnytter de stabile temperaturene i grunnen til både forvarming om vinteren og kjøling om sommeren.

Bygget og lokalene vil ha selvregulerende luftstrøm som sikrer stabil innetemperatur og god luftkvalitet gjennom alle årstider.

Alle store tekniske installasjoner er diskret plassert i underetasjen. Dette gir mer effektive kontoretasjer for leietakerne, samt at lokaler og planløsning enkelt kan tilrettelegges for en arbeidshverdag i stadig endring.

Om planene

Kontoretasjene består av stOore, plasseffektive og fleksible arealer med tidsriktig og høy standard. Hver etasje kan leies som hele plan eller deles opp i mindre enheter.

Lokalene kan tilpasses åpent kontorlandskap eller med team- og cellekontorer, med tilhørende møte- og multirom.

Fellesfunksjoner

I 1. etasje ligger byggets fellesfunksjoner som betjent resepsjonsområde og bedriftsrestaurant.

I U1 ligger parkeringsanlegg for biler og sykler sammen med gode dusj- og garderobeløsninger. I tillegg ligger byggets treningsrom her med direkte utgang til parken som flukter med bygget i syd.

Kontoretasjene

I etasjene ligger kontorarealene med arbeidsplasser langs utvendige og innvendige fasader. Den tekniske infrastrukturen i bygget legger til rette for fleksibilitet og effektivitet i utforming av lokaler og mulige leieinndelinger.

Et anslag over antall arbeidsplasser er basert på en løsning med 30 % cellekontorer og 70 % åpent kontorlandskap. Det maksimale antallet arbeidsplasser er basert på 100 % åpent kontorlandskap. Se eksempel på møbleringsplaner her:

Møbleringsplaner

Etasje Funksjon Areal kvm Antall arbeidsplasser
5 Kontor 1 193 66
6 Kontor 1487 83
7 Kontor 1321 73

* Oppgitte leiearealer er inkl. byggets andel av fellesareal. Det tas forbehold om endelig arealoppmåling.